Symposium Update@Kempenhaeghe

Het klinisch wetenschappelijk symposium Update@Kempenhaeghe is na de COVID-periode weer terug. Het event vindt plaats op 31 maart 2023 op onze locatie in Heeze.

'De juiste zorg op de juiste plek' voor onze doelgroepen epilepsie, slaap en neurologische leerstoornissen

Na de COVID-periode organiseert Kempenhaeghe weer haar klinisch wetenschappelijk symposium Update@Kempenhaeghe. Het event vindt plaats op 31 maart 2023 op onze locatie in Heeze. Wij geven u een update over recente ontwikkelingen binnen epilepsie, slaapgeneeskunde en neurologische leerstoornissen. Deze dag is tevens een mooie gelegenheid om te netwerken met mede-professionals.

Meldt u vandaag nog aan, graag tot 31 maart 2023!

23ste editie

Langlopend symposium

31 maart 2023

Datum

Kempenhaeghe

Locatie

Epilepsie

De komende decennia zal er binnen de zorg veel veranderen. Patiënten zullen meer regie nemen over hun eigen gezondheid en technologische ontwikkelingen maken dat er steeds meer mogelijkheden zijn om gepersonaliseerde zorg en zorg op afstand te bieden. Passende zorg moet dan ook het motto voor de toekomst worden. Passende zorg moet de gezondheidszorg goed, toegankelijk en betaalbaar houden. Hoe gaan we daar binnen de epilepsiezorg(keten) mee om?

Tijdens het Kempenhaeghe symposium gaan wij in op de vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk. We gaan in op bijzondere casuïstiek, richten de schijnwerpers op de zorg voor kwetsbare groepen zoals mensen met een verstandelijke beperking en kinderen. Tevens laten we zien hoe ontwikkelingen op gebied van monitoring (thuis) kunnen bijdragen aan de veiligheid van mensen met epileptische aanvallen.

Ace_10

Slaapgeneeskunde

Slaapgeneeskunde is een vakgebied in volle ontwikkeling. Slaapstoornissen komen frequent voor en hebben een grote impact op het dagelijks functioneren. Zorgverleners in alle echelons hebben te maken met slaapstoornissen, waarbij de inrichting van de gehele zorgketen een uitdaging is.

Tijdens het Kempenhaeghe symposium geven we een update over een aantal belangrijke gebieden, voor iedereen die in de dagelijkse praktijk in aanraking komt met patiënten met een verstoorde slaap. Er wordt ingegaan op de zorg voor chronische slapeloosheid in de 1e en 2e lijn over de hele levensloop. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn het zogenaamde REM Behavior Disorder en diverse technologische ontwikkelingen die in de toekomst een bijdrage kunnen leveren aan adequate, toegankelijke en betaalbare zorg voor mensen met slaapstoornissen.

CSG-35

Neurologische leerstoornissen

In dit thema werken het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen en onderwijsexpertisecentrum De Berkenschutse samen. Het thema gaat over (neurocognitieve) leer- en gedragsproblematiek bij kinderen met neurologisch gebaseerde aandoeningen zoals niet-aangeboren hersenletsel, Duchenne spierdystrofie, en neurofibromatose (NF-1). Experts vanuit verschillende disciplines gaan in op relaties tussen zorg- en onderwijsvraagstukken en hoe zorg en onderwijs voor deze kinderen te verbinden.

CNL-3

Programma

Onderstaand vindt u het volledige programma. Maak hier uw keuze tussen de verschillende programma-onderdelen. Voor het middagprogramma kunt u ook kiezen voor een rondleiding op Kloostervelden waar bewoners met epilepsie wonen in een gewone woonwijk.

Tijd Epilepsie 1 Epilepsie 2 Slaapgeneeskunde Neurologische leerstoornissen

09:00 - 09:30

09:00

Ontvangst
Ontvangst

09:30 - 09:45

09:30

Centrale opening door prof. dr. Sebastiaan Overeem en prof. dr. Marian Majoie
Centrale opening door prof. dr. Sebastiaan Overeem en prof. dr. Marian Majoie

09:45 - 10:30

09:45

Lezing key note spreker: prof. dr. Lukas Dekker
Lezing key note spreker: prof. dr. Lukas Dekker

10:30 - 10:45

10:30

Wisseling ruimte
Wisseling ruimte

10:45 - 12:00

10:45

Van wetenschap naar praktijk: Innovaties relevant voor de perifere praktijk
Van wetenschap naar praktijk: Innovaties relevant voor de perifere praktijk

Voorzitters: dr. Pim Klarenbeek & prof. dr. M. Majoie


Syncope: “De olifant in de kamer”

Spreker: dr. Roland Thijs

Een negatieve MRI - wat valt er nog te bieden?
Spreker: dr. Guido Widman

Epilepsiechirurgie- waar staan we, wat zijn de mogelijkheden?
Spreker: dr. Albert Colon

Epilepsie en genetica
Epilepsie en genetica

Voorzitters: dr. Rob Rouhl en dr. Anneke Vulto


Genetisch onderzoek vanuit klinisch en basaal wetenschappelijk perspectief: hoe kan het de clinici helpen?

Spreker: prof. dr. Han Brunner

Personalized medicine: hoe helpt genetica ons kiezen tussen de verschillende anti-epileptica bij Dravet & laatste ontwikkelingen
Sprekers: dr. Judith Verhoeven en Eline van Hugte

Preventieve epilepsie behandeling bij TSC: paradigmashift voor de toekomst?
Spreker: dr. Jessie de Ridder

Insommie: Een uitdaging voor alle echelons
Insommie: Een uitdaging voor alle echelons

Voorzitter: Kees Vleer


Insomniezorg: een integrale benadering in de 1e en 2e lijn

Spreker: Kees Vleer

Hoe behandelt de huisarts slechte slapers? Optimalisatie van de NHG-standaard slaapproblemen
Spreker: dr. Ingrid Arnold

Netwerkzorg voor insomnie bij kinderen
Spreker: dr. Sigrid Pillen

Gewoon bijzonder: insomnie bij mensen met een verstandelijke beperking
Spreker: Naomi van den Broek

Raakvlakken tussen onderwijs, neurologie en neuropsychologie – deel 1
Raakvlakken tussen onderwijs, neurologie en neuropsychologie – deel 1

Voorzitters: Sylvia Klinkenberg & dr. Jos Hendriksen & Sandra van Abeelen


Neurologische leerstoornissen: een overzicht en implicaties voor het onderwijs

Sprekers: Sylvia Klinkenberg & dr. Jos Hendriksen & Sandra van Abeelen

Eye tracking als nieuwe technologie
Spreker: Dirk Sweere

Neurofibromatose: neurocognitief profiel
Spreker: Sandra van Abeelen

Meten van intelligentie bij motorisch gehandicapte kinderen
Spreker: Pien Weerkamp

12:00 - 13:30

12:00

Lunch met postersessie
Lunch met postersessie

13:30 - 14:45

13:30

Casuïstiek: leven met epilepsie – meerwaarde van maatschappelijk werk, klinische psychologie en verpleegkundig specialist
Casuïstiek: leven met epilepsie – meerwaarde van maatschappelijk werk, klinische psychologie en verpleegkundig specialist

Voorzitters: dr. Julia van Tuijl & dr. Marielle Vlooswijk

De meerwaarde van maatschappelijk werk
Spreker: Pim Philippo

In een flits? Trauma bij patiënten met epilepsie, (on)mogelijkheden van EMDR
Spreker: Raisy Timmerman

Counseling bij zwangerschap en borstvoeding
Sprekers: Jeske Nelissen en Carly Janssen

Kind en epilepsie
Kind en epilepsie

Voorzitters: dr. Mariette Debeij en Dominique IJff

Cognitie bij absence epilepsie: wetenschappelijk perspectief
Spreker: Twan Voncken

Aandachtsproblemen bij epilepsie
Spreker: Jasmijn Bracke

Aandachtsproblemen bij epilepsie
Sprekers: Geert Thoonen en ambulant begeleider

REM slaapgedragsstoornis (RBD): wat nu?
REM slaapgedragsstoornis (RBD): wat nu?

Voorzitter: dr. Angelique Pijpers

Herkenning & diagnostiek
Spreker: dr. Angelique Pijpers

RBD in relatie tot neurologische aandoeningen, behandeling en follow-up
Spreker: dr. Karin van Dijk

Recente onderzoeksontwikkelingen RBD in relatie tot parkinsonismen
Spreker: dr. Femke Dijkstra

Raakvlakken tussen onderwijs, neurologie en neuropsychologie - deel 2
Raakvlakken tussen onderwijs, neurologie en neuropsychologie - deel 2

Voorzitters: Sylvia Klinkenberg & dr. Jos Hendriksen & Sandra van Abeelen

Jeugdgezondheidszorg de verbindende factor
Sprekers: Nicky Platte & Miriam Weijers

Ziekte is geoorloofd verzuim. Toch?!
Spreker: Evelyne Karel

Transitie zorg plan
Spreker: Spreker van Route 18

14:45 - 15:15

14:45

Pauze
Pauze

15:15 - 16:30

15:15

Aanvalsdetectie bij epilepsie: veilig in de nacht
Aanvalsdetectie bij epilepsie: veilig in de nacht

Voorzitters: dr. Richard Lazeron en dr. Vivianne van Kranen – Mastenbroek

Continue EEG-monitoring op de IC: stand van zaken
Spreker: Danny Hilkman

Het promoten van de implementatie van multimodale aanvalsdetectie instrumenten in de epilepsiezorg: de PROMISE-studie
Spreker: Anouk van Westrhenen

Aanvalsdetectie: wat kunnen we er nog van verwachten?
Spreker: dr. Hans van Dijk

Epilepsie en verstandelijke beperking; verbinding van wetenschappelijk bewijs met de klinische praktijk
Epilepsie en verstandelijke beperking; verbinding van wetenschappelijk bewijs met de klinische praktijk

Voorzitters: dr. Francesca Snoeijen en dr. Marielle Vlooswijk

PNEA en verstandelijke beperking: een complexe combinatie
Sprekers: Wiesje Bressers en dr. Marielle Vlooswijk

Epilepsie, autisme en VB: geen ‘toevallige’ combinatie!
Sprekers: Mariel Teunissen en Alexandra Haenen

Osteoporose en fracturen bij patiënten met epilepsie en een verstandelijke beperking: Uitdagingen en kansen
Spreker: Jessica Berkvens

Technologische ontwikkelingen in de slaapgeneeskunde: bench-to-bedside
Technologische ontwikkelingen in de slaapgeneeskunde: bench-to-bedside

Voorzitter: Sebastiaan Overeem

Representaties van het dynamische karakter van slaap
Spreker: dr. Lieke Hermans

Draadloze ‘patch-based’ polysomnografie: thuis versus lab studies
Spreker: dr. Martine Knoops-Brom

Slaapmonitoring
Spreker: dr. Jeroen Dudink

Raakvlakken tussen onderwijs, neurologie en neuropsychologie – deel 3
Raakvlakken tussen onderwijs, neurologie en neuropsychologie – deel 3

Voorzitters: Sylvia Klinkenberg & dr. Jos Hendriksen & Sandra van Abeelen

Zintuiglijke modulatie bij ontwikkelingsstoornissen en neurocognitieve syndromen
Spreker: dr. André Rietman

Klasse interventies gericht op executieve functies bij schoolgaande kinderen: hoe goed werken deze? En wat werkt?
Spreker: prof. dr. Petra Hurks

Cognitieve training
Spreker: Maurits Overmans

16:30 - 18:00

16:30

Borrel en netwerken
Borrel en netwerken

Rondleidingen Kloostervelden Centrum voor Epilepsiewoonzorg

Naast de sessies over de verschillende thema's zullen er tijdens Update@Kempenhaeghe ook rondleidingen worden gegeven door de openbare woonwijk Kloostervelden. We zijn bijzonder trots op deze parel in Brabant en geven u met veel plezier samen met onze collega’s en bewoners van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg een rondleiding en inkijkje in het zo gewoon mogelijk wonen in deze prachtige wijk. Heeft u interesse in de rondleiding, geef uzelf dan snel op voor de rondleiding want het aantal plekken is beperkt.

De rondleidingen zullen op twee momenten gegeven worden:

13:30 - 14:45 en 15:15 - 16:30

Schermafbeelding 2022-12-01 om 10.37.08

De professionals

prof. dr. Sebastiaan Overeem

prof. dr. Sebastiaan Overeem

prof. dr. Marian Majoie

prof. dr. Marian Majoie

dr. Jos Hendriksen

dr. Jos Hendriksen

prof. dr. Lukas Dekker

prof. dr. Lukas Dekker

Antwan van Ooijen

Antwan van Ooijen

Anouk van Westrhenen

Anouk van Westrhenen

Dirk Sweere

Dirk Sweere

Evelyne Karel

Evelyne Karel

dr. Francesca Snoeijen-Schouwenaars

dr. Francesca Snoeijen-Schouwenaars

dr. Ingrid Arnold

dr. Ingrid Arnold

Jessica Berkvens

Jessica Berkvens

dr. Jessie de Ridder

dr. Jessie de Ridder

Maurits Overmans

Maurits Overmans

Naomi van den Broek

Naomi van den Broek

prof.dr. Petra Hurks

prof.dr. Petra Hurks

Sandra van Abeelen

Sandra van Abeelen

Pien Weerkamp

Pien Weerkamp

dr. André Rietman

dr. André Rietman

dr. Roland Thijs

dr. Roland Thijs

Nicky Platte-van Attekum

Nicky Platte-van Attekum

Martine Knoops-Borm

Martine Knoops-Borm

dr. Karin van Dijk

dr. Karin van Dijk

Aanmelden symposium Update@Kempenhaeghe

Wilt u zich aanmelden voor de 23ste editie van Update@Kempenhaeghe? Maak dan hieronder gebruik van het aanmeldformulier. Accreditatie wordt aangevraagd.

Partners

Update@Kempenhaeghe wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners: