Drs. J. (Jolanda) van Omme, onderzoeker en maatschappelijk werker bij Kempenhaeghe, had de eer om in juni 2019 de tweede Kempenhaeghe award in ontvangst te mogen nemen.

Haar onderzoek – dat zij op het symposium presenteerde in de vorm van een poster – richt zich op onderzoek naar de psychosociale problemen die kunnen spelen bij ouderen met epilepsie. Het is een literatuuronderzoek waarin onderzocht is wat er al bekend is rondom dit onderwerp.