Aanvalsdetectie bij epilepsie: veilig in de nacht

Voorzitters: dr. Richard Lazeron en dr. Vivianne van Kranen – Mastenbroek

Lezing 1: Continue EEG-monitoring op de IC: stand van zaken

Spreker: Danny Hilkman

In deze presentatie zullen in vogelvlucht verschillende aspecten van continue EEG monitoring op de intensive care besproken worden. Onder meer zullen de indicaties aan bod komen, met een focus op aanvalsdetectie en ook prognosticatie bij postanoxisch coma. Nauw verbonden aan deze indicaties zijn steeds de verwachte opbrengsten en voordelen van deze techniek. Daar staat echter tegenover dat er nog aanzienlijke hiaten in onze kennis zijn waardoor de beschrijving en interpretatie van EEG bevindingen niet altijd even eenduidig is. Tenslotte zijn er ook knelpunten, zowel in de uitvoering alsook bij de uitwerking van continue EEG-registraties. Op verschillende vlakken wordt er echter hard gewerkt aan mogelijke oplossingen die in de toekomst beschikbaar kunnen komen. Hiermee zal de precieze betekenis van continue EEG bewaking op de intensive care naar verwachting steeds duidelijker worden.

Lezing 2: Het promoten van de implementatie van multimodale aanvalsdetectie instrumenten in de epilepsiezorg: de PROMISE-studie

Spreker: Anouk van Westrhenen

Epileptische aanvallen kunnen gevaarlijk zijn, met name als ze niet op tijd worden opgemerkt. Er is een risico op verwondingen, status epilepticus en plotselinge dood (sudden unexpected death in epilepsy; SUDEP). Een hoge frequentie van convulsieve aanvallen en nachtelijke aanvallen die onopgemerkt blijven, vormen het hoogste risico op SUDEP. De meest effectieve manier om het risico op SUDEP te verminderen, is adequate epilepsie behandeling door middel van medicatie of chirurgie. Daarnaast kan nachtelijke observatie ook helpen om op tijd in te kunnen grijpen.
Er zijn steeds meer draagbare devices op de markt beschikbaar voor het detecteren van epileptische aanvallen. Ze alarmeren op basis van verschillende sensoren (bijv. hartslag, beweging, zweet) en algoritmes. Multimodale devices, met meerdere sensoren gecombineerd, laten de meest betrouwbare resultaten zien. Maar bij een succesvolle implementatie van deze devices in de praktijk komt veel meer kijken dan goede resultaten alleen. Welke behoeftes spelen er bij de gebruikers van deze devices, vaak ouders van kinderen met epilepsie? En wat is de invloed van ouderlijk gedrag en coping op implementatie?

Lezing 3: Aanvalsdetectie: wat kunnen we er nog van verwachten?

Sprekers: dr. Hans van Dijk & dr. Frans Leijten

In deze duo-presentatie zullen Frans Leijten en Hans van Dijk gezamenlijk ingaan op de toekomst van aanvalsdetectie. Er zal een overzicht gegeven worden over huidige aanvalsdetectie mogelijkheden en lopende onderzoeken. Daarnaast zal er met name ingegaan worden op wat de nieuwste technologische ontwikkelingen ons zouden kunnen gaan brengen in de nabije en verre toekomst. Er zal hierbij zowel aandacht zijn voor het patientenperspectief als de nieuwste technische ontwikkelingen.