Kind en epilepsie

Voorzitters: dr. Mariette Debeij en Dominique IJff

Lezing 1: Cognitie bij absence epilepsie: wetenschappelijk perspectief

Spreker: Twan Voncken

Absence epilepsie wordt gezien als een van de mildere vormen van epilepsie vergeleken met andere vormen van epilepsie op de kinderleeftijd. Dit komt onder andere door het aanvalstype en de hoge mate van aanvalsvrijheid met medicatie. De laatste jaren worden er echter ook cognitieve problemen beschreven binnen deze patiëntengroep.

In deze presentatie worden de resultaten van de LEES-studie getoond, deze prospectieve case-controlled studie is een samenwerking tussen MUMC+ en Kempenhaeghe en heeft een groep kinderen met absence epilepsie gedurende 2 jaar gevolgd om hierbij hun cognitieve vaardigheden in kaart te brengen. Hierbij is gekeken hoe de cognitieve ontwikkeling verloopt over de tijd en werd dit vergeleken met een groep gezonde kinderen zonder epilepsie. Naast het cognitief functioneren werd er gekeken naar het gedragsmatig functioneren en de translatie naar het functioneren op school.

In deze presentatie zal de neurocognitie bij deze patiëntengroep verder worden uitgelicht en zullen we de meerwaarde van neuropsychologisch onderzoek bij deze kinderen verder benadrukken.

Lezing 2: Aandachtsproblemen bij epilepsie

Spreker: Jasmijn Bracke

Bij ongeveer 3% van de kinderen tussen 4 en 12 jaar is er ADHD geclassificeerd. Bij kinderen met epilepsie ligt deze prevalentie hoger. In sommige gevallen zijn de ADHD-kenmerken al zichtbaar voordat de eerste epileptische aanval of absence zich voordoet, maar problemen in aandacht, concentratie en inhibitie kunnen ook ontstaan na het debuut epilepsie. Verschillende anti-epileptica hebben invloed op het gedrag en het cognitief functioneren van kinderen en daarmee ook op de aandachtsproblemen. Differentiaaldiagnostiek en de keuze voor behandeling kan complex zijn.

Lezing 3: Aandachtsproblemen bij epilepsie

Sprekers: Geert Thoonen en Petra Goudappel

De ambulante onderwijskundige ondersteuning bij epilepsie voor schoolgaande kinderen wordt in Nederland aangestuurd vanuit het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Leerkrachten en ouders die hulpvragen hebben bij de schoolontwikkeling van leerlingen met epilepsie kunnen de expertise vanuit het LWOE inschakelen. In de presentatie wordt ingegaan op wat deze expertise inhoudt en aandacht besteed aan recente ontwikkelingen in het veld van onderwijs en epilepsie. Tevens wordt aan de hand van casuïstiek de werkwijze toegelicht en succesverhalen gepresenteerd.