ETZ en LWOE samen sterk voor kinderen met epilepsie!

Daphne van Nunen onderwijskundig begeleider

Felia van Hengstum onderwijskundig begeleider

Onze directe samenwerking met medici is ontzettend belangrijk. 6 wekelijks hebben we een contactmoment met het kinderneurologieteam. Door het korte lijntje met de kinderarts en/of kinderneuroloog van het ETZ kunnen wij in een heel vroeg stadium betrokken worden. Dit gebeurt op het moment dat ouders hiervoor toestemming geven. Hulpvraag-gestuurd geven we op verzoek van de arts/ouders uitleg over de epilepsie op school en de mogelijke gevolgen voor leren en gedrag, stellen we een noodprotocol op, geven we psycho-educatie aan de leerling….etc. Onze kortdurende interventies dragen bij aan bewustwording. Bewustwording dat epilepsie verder reikt dan het moment van de aanval……