LANS: Leerlingen Allemaal Naar School

Cynthia Defourny GZ psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP

De poster geeft een impressie van LANS (Leerlingen Allemaal Naar School), een aanpak binnen onderwijsexpertisecentrum de Berkenschutse waarin we leerlingen met schoolweigering (schoolverzuim met onderliggende angst- en of stemmingsproblematiek) helpen hun schoolgang weer op te bouwen. We maken gebruik van een evidence based behandelprotocol, op basis van principes uit de CGT in nauwe samenwerking met het onderwijs. We zien leerlingen met neurologische aandoeningen zoals autisme en ook leerlingen met somatische ziekten of klachten. Deze leerlingen zijn extra kwetsbaar voor schooluitval en onze aanpak zet in op copingsvaardigheden m.b.t. de moeilijkheden die zij ervaren bij schoolgang. We tonen u deze unieke benadering.