Training voor het ontwikkelen van multidisciplinaire, doelmatige richtlijnen/standaarden; een behoefteanalyse

Chloé de Mortier Promovendus

Zorgprofessionals willen de best mogelijke zorg leveren aan hun patiënt en worden hierin ondersteund door richtlijnen/standaarden. Deze richtlijnen/standaarden worden vaak door en voor één specifieke beroepsgroep gemaakt. Hierbij leidt hetzelfde bewijs regelmatig tot verschillende aanbeveling in verschillende richtlijnen (Burgers, 2004). Dit onderzoek wil samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines versterken.

Door middel van het ontwikkelen van een multidisciplinaire just-in-time richtlijn-/standaardontwikkelingstraining te creëren, waarbij aandacht is voor doelmatigheid en patiëntparticipatie. Het eerste onderzoek is gefocust op het in kaart brengen van (onderwijs)behoeften van werkgroepleden voor deelname aan een richtlijn-/standaardontwikkelingsproces aan de hand van een vragenlijst.