Hadassa Kwetsie Promovendus

Dankzij ontwikkelingen in de gezondheidszorg is de levensverwachting van individuen met een verstandelijke beperking en/of zeldzaam genetisch syndroom de afgelopen decennia flink toegenomen. Hoewel we steeds beter zicht krijgen op de ontwikkeling in de kindertijd van deze groep, weten we helaas nog weinig over de veroudering en bijkomende ouderdomsziekten, zoals dementie. De poster toont een systematische literatuurstudie naar cognitieve achteruitgang en dementie in zeldzame genetische syndromen met een verstandelijke beperking. Er wordt ingegaan op de belangrijkste resultaten en psychodiagnostische aanbevelingen.