Sociale epilepsiezorg op Rotterdam-Zuid, ervaringen van het E-team-Project

Anneke Rampen Neuroloog

Bij patiënten met epilepsie en een lage sociaal economische status is de behandeling complex; dit maakt het lastig om passende en effectieve epilepsiezorg te bieden. Om dit te verbeteren werd het E-team opgericht. In dit project werden patiënten intensief begeleid door een multidisciplinair team bestaande uit neurologen, verpleegkundig specialisten, een onderwijskundig consulent en een maatschappelijk werker. In 2022 werden acht patiënten begeleid. We delen de inzicht gevende ervaringen; zowel de positieve alsook die waarbij we ondanks de inspanningen het doel niet bereikten. Concluderend hebben we ervaren dat de huidige opzet van het E-team project niet voor alle epilepsiepatiënten met een lage sociaal economische status voldoende toereikend is in het leveren van passende en effectieve zorg.