Bij de volgende bureaus is accreditatie aangevraagd:

ABAN  (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing)

Cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten)

Cluster 2 (Medisch specialisten)

Cluster 3 (sociaal geneeskundigen)

NVLKNF (Nederlandse Vereniging van Laboranten Klinische Neurofysiologie)

FGZPT  (Federatie gezondheidszorg psychologen)

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (verpleegkundigen en zorgprofessionals)

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register