drs. Alexandra Haenen

Biografie

Alexandra Haenen werkt bij epilepsiecentrum Kempenhaeghe als regiebehandelaar en doet promotieonderzoek naar zelfbepaling bij mensen met een licht verstandelijke beperking en epilepsie. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met Tilburg university, Academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking onder leiding van prof. Petri Embregts. Als gz-psycholoog binnen de langdurige zorg aan mensen met ernstige epilepsie, heeft zij ruim 20 jaar ervaring met de orthopedagogische en psychologische behandeling van mensen met ernstige epilepsie en bijkomende beperkingen, zoals de combinatie van epilepsie, autisme en een verstandelijke beperking. Samen met de cliënt, naasten, directe begeleiders en medebehandelaars gaat zij op zoek naar de achterliggende betekenis van complex gedrag en antwoorden op ingewikkelde hulpvragen met als belangrijkste behandeldoel dat cliënten meer eigen regie en een betekenisvol leven kunnen ervaren.

KH Congres