Angelique Pijpers

Biografie

Angelique Pijpers heeft zich binnen de patiëntenzorg toegelegd op de zorg voor (jong) volwassen patiënten met parasomnie en patiënten met slaapstoornissen in combinatie met neurologische aandoeningen, waar onder epilepsie en de ziekte van Parkinson.

Zij is daarnaast coördinator van het zorgprogramma Neurologische slaapstoornissen en mede- coördinator van het zorgprogramma Insomnie- en circadiane ritmestoornissen. Zij streeft er naar haar kennis in begrijpelijke taal te delen met haar patiënten.

Behalve patiëntenzorg verricht Angelique Pijpers diverse neventaken. Zij is aanspreekpunt voor de verdiepingsstage slaapgeneeskunde voor neurologen-in-opleiding en plaatsvervangend opleider van de deelstage neurologie. Verder is zij secretaris van Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland en Nederlands afgevaardigde voor de wetenschappelijke beroepsvereniging neurologie in het wetenschappelijk panel voor slaap/waakstoornissen van de European Academy of Neurology.

Aandachtsgebieden

  • Parasomnie
  • Slaapstoornissen bij neurologische aandoeningen
  • Rusteloze benen syndroom
  • Chronische insomnie
KH Congres