drs. Nicky Platte-van Attekum

Biografie

Sinds 10 jaar ben ik werkzaam als jeugdarts bij de GGD Zuid Limburg en momenteel in opleiding tot arts Maatschappij + Gezondheid en volg ik de Master Public Health. Met deze vervolgopleiding kan ik mijn vaardigheden verder ontwikkelen om gezondheid niet alleen op individueel niveau, maar ook op collectief niveau te bevorderen. Essentieel onderdeel is aandacht voor de context (omgeving).

Daarnaast ben ik opgeleid als aandachtsfunctionaris kindermishandeling & huiselijk geweld. Binnen de jeugdgezondheidszorg van de GGD Zuid Limburg ben ik de voorzitter van onze Geweld in Afhankelijkheidsrelatie (GIA) werkgroep en voer ik staftaken op dit gebied uit. Vanuit deze rol geef ik ook regelmatig scholingen aan collega’s en studenten.

Mijn focus ligt bij het ombuigen van “symptomatische zorg” naar “preventieve interventies”. Hieruit heb ik een bijzondere interesse in Adverse Childhood Experiences (ACEs) of Early Life Stress (ELS) en maak ik ook onderdeel uit van de ELS werkgroep van de AJN en V&VN. De bio-psycho-sociale benadering maakt een belangrijk onderdeel uit van dit concept en geeft ons nieuwe aanknopingspunten om gezondheid te bevorderen.

KH Congres