drs. Sandra van Abeelen

Biografie

Vóór mijn werkzame leven binnen Kempenhaeghe, heb ik gewerkt als logopedist en heb ik de opleiding tot Psycholoog afgerond en later ook de opleiding tot GZ-psycholoog. Ik heb jaren gewerkt in de Jeugd-GGZ in Rotterdam (Lucertis). Sinds 2008 ben ik werkzaam bij Kempenhaeghe en vanaf 2010 binnen het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen (CNL) waar ik erg veel plezier haal uit het multidisciplinair werken voor kinderen met een neurologische aandoening en bijkomende leer- en ontwikkelingsproblemen. In 2020 ben ik gestart met de 4-jarige specialistenopleiding tot Klinisch Neuropsycholoog, welke ik hoop af te ronden in 2024. In het kader van deze opleiding werk ik momenteel niet alleen binnen CNL, maar zie ik ook volwassen patiënten met epilepsie voor diagnostiek en behandeling. Ik initieer en participeer in wetenschappelijk onderzoek waarbij ik mijn hart verloren heb aan de kinderen met Neurofibromatose Type 1 (NF-1). Ik ben actief in het landelijk netwerk voor patiënten met NF-1 en heb zitting in de Kwaliteitscommissie van dit netwerk zodat de juiste zorg geleverd wordt aan patiënten met NF-1 volgens de heersende Zorgstandaard.

KH Congres