Geert Thoonen

Geert Thoonen is vele jaren werkzaam binnen het onderwijsexpertisecentrum De Berkenschutse als gedragsdeskundige voor leerkrachtondersteuning en expertise uitbreiding ten dienste van de Dienst Ambulante Begeleiding. Naast leerlinggebonden taken draagt hij bij aan schoolbrede ontwikkelingen en activiteiten binnen De Berkenschutse, zoals de organisatie van een jaarlijks seminar getiteld Berkenbrein. Binnen het Landelijk Werkverband Epilepsie en Onderwijs (LWOE) richt hij zich op verdieping van de kennis en vaardigheden rond de begeleiding van leerlingen met epilepsie mede in de vorm van scholingen. Verder is Geert betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten binnen de school. Zijn expertise ligt vooral bij het vertalen van (neuro)psychologische kennis/inzichten naar de onderwijspraktijk met het laatste jaar breinvriendelijk onderwijs als primair aandachtsterrein.

Geert Thoonen