dr. ing. Hans van Dijk

Biografie

Hans van Dijk is hoofd van de afdeling Klinische Fysica bij Kempenhaeghe. Hij is daarnaast in deeltijd aangesteld als senior onderzoeker bij de afdeling orthodontie aan de universiteit van Ulm en als gastonderzoeker bij de Technische Universiteit Eindhoven. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het vakgebied van de klinische neurofysiologie en in het bijzonder het ontwikkelen en toepassen van nieuwe sensoren en technieken ten behoeve van diagnostiek en monitoring. Bij Kempenhaeghe concentreert het onderzoek zich op het vlak van monitoring en event detectie bij slaapstoornissen en epilepsie patienten. Hans is onder meer nauw betrokken bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van de NightWatch.

Voor een overzicht van publicaties zie: https://orcid.org/0000-0001-6188-2973

Hans van Dijk