Jodien van Dijk-Bakermans

Biografie

Route 18 begeleidt thuiswonende jongeren met een neurologische aandoening en/ of een lichamelijke beperking bij de transitie van jongere naar volwassene.

Gericht op preventiezorg werkt Route 18 voornamelijk extramuraal in het sociale domein. Route 18 zet een MAAT (Maatje Als Aanwezige Transitiebegeleider) in die de helikopterview heeft over het transitieproces van de jongere.

Samen met de jongere gaat de MAAT op zoek naar een realistisch toekomstperspectief, uitgaande van kansen en mogelijkheden. Eigen controle en regie staan hierbij centraal en dragen bij aan de kwaliteit van leven. Ieder transitieproces is maatwerk en daarbij is het betrekken van ouders/ verzorgers en (zorg) professionals een must.

Jodien van Dijk- Bakermans