Biografie

Lieke Hermans werkt bij Philips Research Eindhoven als data scientist op het gebied van slaap. In 2020 is zij gepromoveerd aan de Technische Universiteit Eindhoven, met als onderwerp ‘sleep structure and sleep perception in insomnia’. Dit PhD project was een samenwerking tussen de TU/e, Philips Research en Slaapcentrum Kempenhaeghe.

Haar wetenschappelijke interesses liggen met name op het gebied van de klinische toepasbaarheid van slaapmetingen: welke informatie kan er uit slaapmetingen worden gehaald, wat is de relatie met de perceptie van de patiënt, en hoe kunnen we deze informatie zo nuttig mogelijk gebruiken in de klinische praktijk.

Lieke Hermans