Msc. Pien Weerkamp

Biografie

Naast haar klinisch werk als psycholoog bij het Leids Universitair Medisch Centrum bij de afdeling neuropsycholgie verricht Pien Weerkamp onderzoek naar het cognitieve, emotionele en gedragsmatige profiel bij mensen met Duchenne en Becker spierdystrofie. Zij werkt mee aan een grootschalige Europese multi-centre studie genaamd: BIND (Brain INvolvement in Dystrophinopathies). In dit project wordt de betrokkenheid van de hersenen bij de ziekte van Duchenne en Becker onderzocht. Waarbij de focus van de psychologen ligt op de neuropsychologische comorbiditeiten (zoals ADHD en autisme) en leermoeilijkheden. In 2024 hoopt zij haar promotiestudie af te ronden aan de Universiteit van Maastricht.

KH Congres