Privacy Statement

In dit Privacy Statement (Beleid) legt Kempenhaeghe (Kempenhaeghe, wij, ons, onze) uit hoe wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken, en met wie wij jouw gegevens delen. Dit Beleid ziet toe op ons gebruik van jouw informatie die wij verzamelen op of via www.kempenhaeghe-events.nl (de Website). Voorop staat dat Kempenhaeghe behoorlijk en zorgvuldig omgaat met de privacy van bezoekers van de website.

Binnen welke grondslagen verwerken wij gegevens?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens als daar een geldige reden voor is. Op grond van de AVG zijn er een aantal redenen, zogenaamde grondslagen, die de verwerking van persoonsgegevens rechtvaardigen. De grondslagen waar wij gebruik van maken bij het verwerken van persoonsgegevens zijn:

  • Toestemming: voor het versturen van nieuwsbrieven via e-mail vragen wij uw toestemming. Deze toestemming kan ook eenvoudig worden ingetrokken via de afmeldlink in elke e-mail.
  • Uitvoering overeenkomst: wij verwerken uw informatie om u als gebruiker van onze diensten te kunnen voorzien.
  • Wettelijke verplichting: wij zijn verplicht om bepaalde algemene informatie met betrekking tot betalingen op te slaan in onze administratie voor de Belastingdienst.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wanneer u deze website bezoekt, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

  • E-mailadres, voornaam, achternaam en eventueel functie en organisatie wanneer u zich hebt ingeschreven voor de updates over het event;
  • E-mailadres, voornaam, achternaam, functie, organisatie en adresgegevens wanneer u tickets koopt;
  • Informatie over het gebruik van de website, waaronder de pagina’s die u bezoekt, en informatie over het besturingssysteem en de internetbrowser die u gebruikt om de website te bekijken.

Hoe gebruiken we gegevens die we verzamelen?

Wij en onze dienstverleners gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verzenden van nieuwsbrieven en/of marketing-gerelateerde materialen. Wij verzenden deze berichten indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.
  • Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te attenderen op een volgende editie van het event.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Hieronder kunt u lezen met welke organisaties Kempenhaeghe uw persoonsgegevens deelt.

Webhosting via Amazon Web Services (AWS)
Wij nemen webhosting diensten af van AWS. AWS verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. AWS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. AWS is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten via Mailchimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Mailchimp. Mailchimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door Mailchimp beveiligd opgeslagen. Mailchimp maakt gebruik van cookies en andere technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Mailchimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, verwijderen en/of corrigeren?

U kunt kosteloos inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over u hebben, u kunt verzet aantekenen tegen de verwerking en u kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met Kempenhaeghe via info@kempenhaeghe.nl. Wij zullen binnen vier weken per e-mail op uw verzoek reageren.

Verder hebt u het recht een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens indien uw verzoek niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld. Dit kunt u doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken, tenzij het langer bewaren van uw gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht van Kempenhaeghe.

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens beveiligd?

Op deze website zijn diverse maatregelen genomen die beschermen tegen verlies of misbruik en het ongeoorloofd wijzigen of raadplegen van informatie die onder ons toezicht valt. Toch is informatie die u ons toezendt niet versleuteld, tenzij we expliciet melden dat dit zo is.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10 oktober 2022.

Contactgegevens
Kempenhaeghe
Sterkselseweg 65
5591 VE Heeze
info@kempenhaeghe.nl