prof. dr. Marian Majoie

Biografie

Neuroloog Marian Majoie vervult naast haar werk in de patiëntenzorg een breed palet aan taken.

Als hoogleraar 'Epilepsie, in het bijzonder de Opleiding' aan de Universiteit Maastricht zet zij zich in voor de ontwikkeling van de opleiding van (toekomstige) neurologen en andere medische professionals op het gebied van epilepsie.

Marian Majoie heeft naast haar taken als neuroloog in Kempenhaeghe een honoraire aanstelling in Maastricht UMC+, afdeling neurologie.

Verder is Marian Majoie:

 • Voorzitter van de centrale opleidingscommissie in Kempenhaeghe en is tevens verantwoordelijk voor de deelstage Epilepsie voor AIOS neurologie en AIOS AVG (RGS).
 • Strategisch adviseur raad van bestuur Kempenhaeghe op het gebied van opleiding
 • Coördinator wetenschap van het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+ en voorzitter/ hoofdonderzoeker (PI) van de geneesmiddelenonderzoeksgroep. Zij ondersteunt vele onderzoekers als promotor bij hun promotiestudie
 • Coördinator landelijk research-, en opleidingsnetwerk epilepsie
 • Lid commissie richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Voorzitter landelijke werkgroep richtlijn Epilepsie van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Lid commissie Zorgevaluatie van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Lid kernredactie kwartaalblad "Epilepsie, periodiek voor Professionals" van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie
 • Voorzitter bestuur van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie/ werkgroep Epilepsie van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Voorzitter bestuur landelijke bijscholing AIOS kindergeneeskunde & neurologie SepiON
 • Initiator en coördinator van het 'European partnership on high value cost conscious care and guideline development training program' en initiator en coördinator van eenzelfde project op nationale basis
 • Lid stuurgroep van de Landelijk Leerhuis Epilepsie (Kempenhaeghe & SEIN)
KH Congres