prof. dr. Sebastiaan Overeem

Biografie

Somnoloog Sebastiaan Overeem richt zich naast de algemene slaapgeneeskunde vooral op neurologische slaapstoornissen, met specifieke aandacht voor narcolepsie en slaapproblematiek bij de ziekte van Parkinson.

Daarnaast coördineert hij het wetenschappelijk onderzoek van het Centrum voor Slaapgeneeskunde. Het wetenschappelijk onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij is aangesteld als hoogleraar op de leerstoel 'Intelligent Systems for Sleep Disorders'. Het doel van de onderzoekslijn is het ontwikkelen van innovatieve methoden van slaaponderzoek, zowel in de kliniek als in de thuissituatie. Het onderzoek is ingebed in e/MTIC, het in 2018 geëffectueerde samenwerkingsverband tussen de TU/e, Philips, het Catharina Ziekenhuis, het Maxima Medische Centrum en Kempenhaeghe, zie www.emtic.nl.

Sebastiaan Overeem ondersteunt jonge onderzoekers als promotor en is een veelgevraagd spreker voor congressen in binnen- en buitenland. Hij publiceerde meer dan 220 wetenschappelijke artikelen en voert met Paul Reading de redactie over het internationale standaardwerk ‘Sleep Disorders in Neurology: a Practical Approach’.

KH Congres