Casuïstiek: leven met epilepsie – meerwaarde van maatschappelijk werk, klinische psychologie en verpleegkundig specialist

Voorzitters: dr. Julia van Tuijl & dr. Marielle Vlooswijk

Lezing 1: De meerwaarde van maatschappelijk werk

Spreker: Pim Philippo

Tijdens de presentatie zal nader ingegaan worden op wat maatschappelijk werk/social work kan betekenen voor iemand met epilepsie. Er zal gesproken worden over de diverse doelgroepen, bijbehorende problematiek en maatschappelijke stigma’s. Ook komen de ontwikkelingen binnen het maatschappelijk werkveld in relatie tot epilepsie voorbij. Dit zal versterkt worden met praktijk voorbeelden. De luisteraar krijgt een antwoord op de vraag welke behandelingen/methodieken er gebruikt worden om de patiënt te helpen. Naast behandelopties zal ook ingegaan worden op belangrijke wet- en regelgeving.

Wat besproken wordt is binnen (internationale) wetenschappelijke onderzoeken aangeven en wordt vertaald naar de praktijk.

Tenslotte zal er gekeken worden naar wat een Maatschappelijk Werker voor meerwaarde biedt aan een behandeltraject. Ook zal er gekeken worden naar maatschappelijk werk binnen het lang verblijf in relatie tot epilepsie.

Lezing 2: In een flits? Trauma bij patiënten met epilepsie, (on)mogelijkheden van EMDR

Spreker: Raisy Timmerman

Patienten met epilepsie kampen regelmatig met trauma-gerelateerde problematiek: soms direct gerelateerd aan de epilepsie, soms vanuit andere life events. Ook bij patienten met Psychogene-Niet Epileptische Aanvallen, zien we bovengemiddeld vaak trauma in de voorgeschiedenis. Psycho-trauma kan leiden tot klachten met een forse invloed op het dagelijks functioneren en het welbevinden van patienten en hun naasten. In deze presentatie praten we u bij over de verschillende traumabehandelingen die we aanbieden vanuit Dienst Medische Psychologie, en specifiek over EMDR.

Wat is EMDR nu eigenlijk? Wanneer is EMDR geindiceerd, en wanneer niet? En mag EMDR eigenlijk wel bij epilepsie? Ook hebben we aandacht voor het perspectief van patienten: hoe hebben zij de behandeling ervaren?

Lezing 3: Counseling bij zwangerschap en borstvoeding

Sprekers: Jeske Nelissen en Carly Janssen

Informatie volgt nog