REM slaapgedragsstoornis (RBD): wat nu?

Voorzitter: dr. Angelique Pijpers

Lezing 1: Herkenning & diagnostiek

Spreker: dr. Angelique Pijpers

Nachtelijke onrust (parasomnie) is een klacht die regelmatig gehoord wordt in de spreekkamer van de (slaap)dokter. Deze presentatie geeft je handvatten hoe je in de spreekkamer al kunt starten met het maken van onderscheid tussen REM parasomnie en nonREM parasomnie. Hierbij ligt de nadruk op REM slaap gedragsstoornis (RBD); waarom je deze aandoening zou moeten (her)kennen en hoe je de diagnose kunt stellen. We gaan in op de bevindingen die je kunt zien bij RBD in een slaap onderzoek (polysomnografie) en wat je zou kunnen doen als je hiervoor bij toeval aanwijzingen vindt in het slaap onderzoek.

Lezing 2: RBD in relatie tot neurologische aandoeningen, behandeling en follow-up

Spreker: dr. Karin van Dijk

De REM-slaapgedragsstoornis is een parasomnie, waarbij mensen in staat zijn om hun dromen letterlijk uit te voeren door de afwezigheid van de normale spieratonie. Deze presentatie gaat dieper in op de relatie tussen REM-slaapgedragsstoornis en neurologische aandoeningen, de behandelmogelijkheden en follow-up.

Een REM-slaapgedragsstoornis kan optreden in het kader van een aantal neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson, narcolepsie, auto-immuun encefalitiden en laesies in de hersenstam, of uitgelokt worden door medicatiegebruik. Indien de REM-slaapgedragsstoornis geïsoleerd optreedt, dan is er een sterk verhoogd risico op de latere ontwikkeling Parkinson, Lewy body dementie of multipele systeem atrofie.

Hoe informeer en begeleid je deze patiëntengroep? Tegen welke uitdagingen en dilemma’s loop je als arts aan? Deze en andere vragen komen aan bod, net als de diverse symptomatische behandelmogelijkheden en praktische toepassingen.

Lezing 3: Recente onderzoeksontwikkelingen RBD in relatie tot parkinsonismen

Spreker: dr. Femke Dijkstra

In deze presentatie zal dr. Dijkstra een update geven over nieuwe onderzoeksresultaten die de afgelopen jaren zijn verschenen over de REM slaap gedrag stoornis. Hierbij wordt enerzijds op de REM slaap gedragsstoornis zelf gefocust (nieuwe inzichten in pathofysiologie, beeldvorming etc). Anderzijds zullen ook de nieuwste longitudinale studies over RBD als prodromaal verschijnsel van de ziekte van Parkinson en verwante aandoeningen besproken worden.