Insommie: Een uitdaging voor alle echelons

Voorzitter: Kees Vleer en Ingrid Verbeek

Lezing 1: Insomniezorg: een integrale benadering in de 1e en 2e lijn

Spreker: Kees Vleer

Informatie volgt nog

Lezing 2: Hoe behandelt de huisarts slechte slapers? Optimalisatie van de NHG-standaard slaapproblemen

Spreker: dr. Ingrid Arnold

Slaapklachten komen vaak voor bij patiënten die de huisarts bezoeken. Meestal is slecht slapen een klacht die samenhangt met andere symptomen of aandoeningen zoals bijvoorbeeld pijnklachten, artrose, infecties, spanningsklachten of stemmingsklachten. Veel van deze slaapklachten zijn tijdelijk aanwezig en verbeteren in de loop van de tijd. Bij een deel van de patiënten houden de slaapklachten langer aan en vaak vraagt de patiënt dan een recept voor slaapmedicatie.

De presentatie gaat in op de diagnostiek en behandeling van slaapproblemen in de huisartspraktijk volgens de NHG standaard Slaapproblemen en waar mogelijkheden zijn voor optimalisatie van deze richtlijn.

Lezing 3: Netwerkzorg voor insomnie bij kinderen

Spreker: dr. Sigrid Pillen

De juiste zorg op de juiste plek. Als het gaat om insomnie zorg bij kinderen is dat nog een hele uitdaging. Wie is er verantwoordelijk voor de slaap van onze kinderen? Dat is lang niet altijd evident, zeker als het gaat om kinderen met complexe co-morbiditeit. Met de hoge prevalentie van insomnie in deze groep en de complexe interactie met de onderliggende co-morbiditeit zijn slaapcentra wellicht niet de meest optimale plek voor de behandeling en begeleiding van deze kinderen. Maar gebrek aan kennis en het ontbreken van richtlijnen en protocollen binnen andere sectoren van de gezondheidszorg, maakt dat veel kinderen verstoken blijven van goede slaapzorg, terwijl dit zijn nou net de kinderen zijn die goede slaap het hardste nodig hebben. Aan de hand van de ervaring die Sigrid heeft opgedaan met het begeleiden van slaapteams binnen de revalidatie en kinderoncologie, neemt zij u in deze presentatie mee naar de oorzaken van insomnie op de kinderleeftijd, de noodzaak tot multidisciplinaire / interdisciplinaire behandeling en gaat zij met het publiek de discussie aan hoe we dit in een netwerk kunnen gaan vormgeven in Nederland.

Lezing 4: Gewoon bijzonder: insomnie bij mensen met een verstandelijke beperking

Spreker: Naomi van den Broek

Insomnie komt va(a)k(er) voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Ze kunnen echter niet altijd goed aangeven of ze goed geslapen hebben. Tevens is er vaak beperkt zicht in de nacht om goed inzicht te krijgen in het slaappatroon. De gevolgen van insomnie gedurende de dag worden ook niet altijd als zodanig herkend en kunnen zich op een andere manier uiten. Daarnaast is behandeling voor insomnie zoals die bij mensen zonder een verstandelijke beperking plaatsvindt, niet altijd haalbaar.

Deze presentatie gaat over insomnie bij mensen een verstandelijke beperking. Wat is nu precies insomnie bij mensen met een verstandelijke beperking? Hoe vaak komt het voor? Hoe kun je insomnie herkennen en hoe kun je het in kaart brengen? Wat kun je eraan doen?