drs. Raisy Timmerman

Biografie

Wiesje Bressers is werkzaam als arts VG binnen Koraal, locatie Maasveld te Maastricht. Zij verricht medisch specialistische zorg aan mensen met een verstandelijke beperking die binnen de zorginstelling wonen. Daarnaast is zij als consulent verbonden aan een kinderdagcentrum van PSW waar kinderen met ernstige meervoudige beperkingen zorg en onderwijs krijgen.

Als arts VG heeft zij affiniteit met het aandachtsgebied neurologie, in het bijzonder epilepsie.

Zij is erkend opleider voor aios arts VG, betrokken bij de opleiding en onderwijs van co-assistenten en huisartsen in opleiding aan de Universiteit Maastricht. Zij is lid van de Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG).

KH Congres